Klima utječe na razvoj ljudskog govora

Klima utječe na razvoj ljudskog govora

Utječu li klima i geografija na jezik, zanimljivo je pitanje o kojem lingvisti ve‡ dugo raspravljaju, pri čemu jedan od izazova predstavlja otkrivanje čimbenika koji uzrokuju promjene u tonovima. Da bi se pronašla poveznica izme‘u klime i evolucije jezika, prvo se trebala otkriti povezanost izme‘u okoliša i vokalnih tonova koji su konzistentni u cijelom svijetu i prisutni u različitim jezicima.

saznajte više na biologija.com.hr

Vijesti se učitavaju...

Hrvatski znanstvenici pronašli i opisali dvije nove vrste zvonči‡a za znanost!

U prolje‡e ove godine objavili smo članak o novoj vrsti zvonči‡a s otoka Visa koju su pronašli i opisali hrvatski znanstvenici predvo‘eni doc. dr. sc. Sandrom Bogdanovi‡em s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Œast nam je objaviti da naši znanstvenici nisu mirovali niti trena te ovu izrazito uspješnu i plodnu godinu završavaju s otkri‡em i opisom još dvije nove vrste zvonči‡a koje su pronašli u Albaniji!

Hrvatski znanstvenici pronašli i opisali dvije nove vrste zvonči‡a za znanost!

saznajte više na biologija.com.hr